arrow Công tác văn phòng  arrow Dự thảo - Xin ý kiến Dự thảo BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 02 - 2013 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁ Cập nhật : 3/18/2013 2:47:37 PM Dự thảo BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 02 - 2013 và TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03-2013 (Thông qua cuộc họp CBQL ngày 05/03/2013)

            A.  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 02 - 2012:

            I. Công tác chung :

            Toàn ngành cơ bản đã thực hiện những nội dung công tác trong tháng 02 theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung vào những nội dung sau:

1. Toàn ngành nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và tập trung đúng thời gian quy định không để xãy ra trường hợp mất cắp tài sản nhà nước, đặc biệt là về con người đảm bảo an toàn không xãy ra tai nạn.

2. Các trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum và các hoạt động đón tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013.

3. Kiểm tra kỹ thuật thư viện trường THCS Nguyễn Huệ, THCS Nguyễn Khuyến.

4. Tổ chức gặp mặt CB-GV- NV người đồng bào DTTS vào ngày 02/02/2013

II. Công tác chuyên môn :

            1. Giáo dục Mầm Non:

Nghành học MN cơ bản đã thực hiện những nội dung công tác trong tháng 02  theo kế hoạch đã đề ra, tập trung vào: chấm sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng đồ chơi (giai đoạn 2 theo kế hoạch của Hội thi); Xét các điều kiện đã công nhận GVGMN cấp thành phố năm học 2012-2013.

            2. Giáo dục Tiểu học:

       - Các trường Thi giải toán Internet cấp trường báo cáo tổ chức thi cấp trường và lập danh sách học sinh đạt từ 230 điểm trở lên nộp về bộ phận CMTH-PGD&ĐT  để xét chọn thi cấp thành phố. Kết quả thi cấp trường học sinh đạt từ 230 điểm trở lên gồm có 94 em : TH Nguyễn Trãi (16 em); TH Nguyễn Viết Xuân (9 em); TH Phan Đình Phùng (3 em); TH Lương Thế Vinh ( 5 em); TH  Lê Hồng Phong ( 8 em); TH Mạc Đĩnh Chi ( 5 em); TH Hoàng Văn Thụ ( 9 em); TH Trần Phú ( 11 em); TH Phan Chu Trinh ( 5 em); TH  Quang Trung ( 2 em); TH Ngô Quyền ( 20 em); TH  Lê Văn Tám ( 1 em). Dự kiến thi cấp thành phố những học sinh đạt số điểm từ 250 điểm trở lên. Thời gian, địa điểm sẽ có Công văn thông báo riêng.

        - Giáo viên cốt cán tham gia tập huấn Tài liệu giáo dục địa phương cấp tỉnh.

        - Các trường TH dạy học lớp 2-3 theo dự án Mô hình trường học mới tập huấn cấp tỉnh và Phòng GD&ĐT tập huấn Công văn 351/BGD&ĐT v/v đánh giá xếp loại học sinh theo VNEN cho CBQL và tổ trưởng chuyên môn các trường..

        - Các trường chuẩn bị cho học sinh trong đội tuyển thành phố tham gia thi IOE cấp tỉnh 39 em ( TH Lê Hồng Phong 12 em; TH Hoàng Văn Thụ 8 em; TH Ngô Quyền 6 em; TH Lương Thế Vinh 01 em; TH Phan Đình Phùng 6 em, TH Phan Chu Trinh 1em; TH Quang Trung 3 em; TH Trần Phú 2 em).

        - Thanh tra toàn diện trường TH Trần Phú từ ngày 27-28/2 đến 01/3/2013.

 

            3. Giáo dục THCS:

      - Đã triển khai thực hiện bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi 8 môn lớp 9 có tổng số 74 học sinh, tại trường THCS Nguyễn Sinh Sắc từ ngày 19/2/2013, qua kiểm tra giáo viên giảng dạy nghiêm túc đúng theo kế hoạch đã xây dựng, học sinh các trường tham gia đầy đủ, có ý thức cao trong quá trình bồi dưỡng kiến thức bên cạnh đó lãnh đạo phòng cũng đã gặp mặt tất cả các học sinh để nhắc nhở, động viên, khích lệ tinh thần học tập để đạt kết quả cao trong kỳ thi.

      - Tổng hợp danh sách học sinh tham gia thi giải toán trên Internet cấp thành phố, tổng cộng có 25 học sinh của 12/17 trường THCS .

      - Hoàn thành hồ sơ đội tuyển học sinh tham gia thi IOE cấp tỉnh.

      - Tổ chức buổi họp đánh giá, rút kinh nghiệm Hội thi giáo viên giỏi thành phố cấp THCS cho các giáo viên tham gia thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc THCS

      - Đội tuyển học sinh lớp 9 tham gia thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh đạt 8/10 trong đó: giải nhi: 1, giải ba: 3; giải khuyến khích: 4)

      - Tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh phần thi soạn giáo án có 27/29 giáo viên được tiếp tục thi phần tiết dạy

      - Sinh hoạt chuyên môn cụm:

    Cụm chuyên môn số I (Trường THCS Nguyễn Huệ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du, Hàm Nghi, Lê Quý Đôn )

    Dạy thao giảng thể nghiệm chuyên đề : Một số biện pháp giúp học sinh hoạt động tích cực trong giờ học ở 03 môn Toán, Tiếng Anh, Lịch sử.

Cụm chuyên môn số III ( Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Lê Đình Chinh, Phạm Hồng Thái, Trần Hưng Đạo)

      Xây dựng chuyên đề "Tìm một số giải pháp hữu hiệu trong việc nâng cao chất lượng học sinh DTTS"

 Các cụm trường tổ chức SH chuyên môn cụm theo kế hoạch đề ra có sự đổi mới trong công tác tổ chức như các trường đã phân công cho các tổ chuyên thao luận nội dung chuyên đề, nhà trường tổng hợp nội dung gởi về trường tổ chức sinh hoạt. Các tổ chuyên môn sau khi nghe báo cáo tham gia xây dựng chuyên đề, nhằm đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhất để các trường thực hiện từ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt CM cụm.

Tồn tại:

      - Một số cán bộ quản lý cũng như giáo viên tham gia chưa đầy đủ, vắng mặt với nhiều lý do. Một số giáo viên quá trình tham gia chưa tích cực đóng góp xây dựng các chuyên đề.

            4. Giáo dục thường xuyên, PCDG

- Củng cố và hoàn thiện hồ sơ PCGD MNTNT sau đợt thanh tra.

- Kiểm tra công tác PCGD MNTNT xã Đoàn Kết, Vinh Quang, Phường Trường Chinh, Phường Trần Hưng Đạo, phường Thống Nhất từ ngày 26/02/2013 đến ngày 01/03/2013.

- Triển khai nhiệm vụ năm 2013 cho các TTHTCĐ.

            5. Công tác thanh tra:

          Thanh tra toàn diện kết hợp thanh tra chuyên đề trường TH Trần Phú, MNTT Chim Non và MNTT Thiên Nga.

6. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu phân công công tác cho giáo viên, nhân viên trúng tuyển viên chức ngành GD&ĐT Thành phố;

- Hoàn thành báo cáo rà soát quy hoạch cấp ủy; quy hoạch lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2015-2020;

7. Công tác Kế hoạch – Tài vụ

-Thu nhận quyết toán biên lai thu tiền của các trường trực thuộc.

-Thu nhận quyết toán kinh phí năm 2012 của các trường trực thuộc.

-Trình cơ quan Tài chính thẩm định dự toán kinh phí cấp bù học phí, hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ chi phí học tập (đợt 1) năm 2013 cho các trường.

            8. Công tác khuyến học:

- Triển khai công tác khuyến học năm 2013 đến Hội Khuyến học xã, phường.

- Hội Khuyến học thành phố Kon Tum khen thưởng 203 học sinh vượt khó học tập trong học kỳ I, năm học 2012-2013 với số tiền 21.518.000đ.

Tồn tại: Các trường chưa tham mưu xã, phường ban hành Kế hoạch xã hội hóa giáo dục, giai đoạn 2012-2015: Đăk Cấm, Đăkrơva, Ia Chim, Chưhreng, Vinh Quang, Quyết Thắng, Thống Nhất, Ngô Mây, Lê Lợi và Duy Tân.

9. Công tác khác:

- Các trường thực hiện việc góp ý dự thảo Hiến pháp.

- Phát động sưu tầm tư liệu biển đảo.

- Việc báo cáo kết quả các cuộc phát động, tham gia góp ý các dự luật chưa được các trường thực hiện nghiêm túc, nhiều trường không báo cáo ( sẽ có văn bản đánh giá cụ thể riêng);

- Tổ chức giải bóng đá Mini TH, THCS cấp thành phố năm học 2012 - 2013.

B. KẾ HOẠCH THÁNG 03 - 2013

            I. Công tác chung :

            1. Toàn ngành sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum; 82 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

       2. Tham gia thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet cấp Tỉnh., thi học sinh giỏi giải Toán trên Internet cấp thành phố

3. Tiếp tục kiểm tra, tư vấn công tác xây dựng thư viện đạt chuẩn tại các trường: TH Phan Đình Phùng, TH Hoàng Văn Thụ; hỗ trợ nghiệp vụ để THCS Nguyễn Huệ, THCS Nguyễn Khuyến hoàn thành các tiêu chí thư viện đạt chuẩn.

4. Phối hợp với Thành đoàn tổ chức Hội thi Tổng phụ trách giỏi năm 2013.

        II. Công tác chuyên môn:

1. Giáo dục Mầm Non

- Tổ chức lớp bồi dưỡng “Đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn” (đã có Công văn)

- Tổng kết hội thi GVMN dạy giỏi cấp thành phố năm học 2012-2013; Báo cáo kết quả tổ chức Hội thi và hồ sơ đăng ký dự thi về Sở GD&ĐT (ngày 23/03/2013)

- Chỉ đạo chuyên môn MN phòng, nhà trường đầu tư cho GV tham gia Hội thi GVMNDG cấp Tỉnh (bắt đầu từ 29/03).           

- Triển khai chuyên đề "Giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi" (có Công văn riêng).

- Các Cụm tiếp tục tổ chức SHCM tháng 03 theo kế hoạch.

            - Xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua về công tác Giáo dục mầm non.

2. Giáo dục Tiểu học

        - Phòng GD&ĐT tập huấn Giáo viên cốt cán các trường về Tài liệu giáo dục địa phương ( khi có tài liệu chính thức).

        - Các trường TH Võ Thị Sáu, TH Lê Hồng Phong, TH Hoàng Văn Thụ tổ chức thực tập sư phạm cuối khóa cho các giáo sinh trường CĐSP Kon Tum từ ngày 4/3/2013 đến 27/4/2013. Yêu cầu hiệu trưởng các trường báo cáo Kế hoạch, kết quả thực tập cho Ban chỉ đạo  phòng GD&ĐT ( qua bộ phận CMTH).

        - Các trường TH dạy học lớp 2-3 theo dự án Mô hình trường học mới tập huấn cấp trường Công văn 351/BGD&ĐT v/v đánh giá xếp loại học sinh theo VNEN cho CBQL và tất cả giáo viên nhà trường.

            - Thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố. Các trường nộp báo cáo kết quả tổ chức thi tại đơn vị và hồ sơ đăng ký dự thi theo qui định về Phòng GD&ĐT Kon Tum ( nộp tại bộ phận CMTH) trước ngày 15/3/2013; đơn vị nào không đảm bảo yêu cầu và nộp sau ngày qui định thì đơn vị đó không được tham gia dự thi). Các trường nộp sáng kiến kinh nghiệm hoặc NCKHSPUD trước ngày 12/3/2013.

            - Sở GD&ĐT Kon Tum tổ chức khảo sát chất lượng học sinh giữa học kỳ 2  năm học 2012-2013. Yêu cầu các trường tổ chức ôn tập và chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để việc khảo sát đạt kết quả tốt.

            - Giao lưu học sinh giỏi lớp 5 cấp trường, cấp cụm các trường. Giao lưu Tiếng Việt cho HSDTTS các lớp 3,4,5 cấp trường, cấp cụm.

- Các trường tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 2. Yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức ôn tập tập trung 2 môn Tiếng Việt và Toán, ra đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra nghiêm túc. Sau kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra về Phòng GD&ĐT, tăng cường tổ chức phụ đạo, kèm cặp học sinh yếu để nâng cao chất lượng hai môn Toán ,Tiếng Việt.   

3. Giáo dục THCS

          - Tổ chức thi giải toán qua mạng Internet cho học sinh lớp 9 toàn thành phố.

            - 74 học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi 8 môn lớp 9 tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh ngày 16/3/2013 tại trường THCS Nguyễn Sinh Sắc.

            - Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề “Bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo” trong dịp sinh hoạt ngoại khoá kỷ niệm ngày thành lập Đoàn THCS Hồ Chí Minh  26-3.

            - Tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh từ ngày 12- 19/3/2013.

            - Hướng dẫn thực tập sư phạm tại 6 trường: THCS Nguyễn Sinh Sắc, THCS Nguyễn Huệ, THCS Trần Hưng Đạo, THCS Nguyễn Công Trứ, THCS Trần Khánh Dư, THCS Chu Văn An từ ngày 4/3 đến 27/4.

4. Giáo dục thường xuyên, PCDG.

- Kiểm tra kỉ thuật PCGD MN trẻ 5 tuổi xã Đăk Blà, Đăk Cấm, Đoàn Kết, Vinh Quang, phường Thắng Lợi, Thống Nhất, Trường Chinh, Ngô Mây, Trần Hưng Đạo.

- Nghiệm thu lớp 4 linh hoạt trường tiểu học Đặng Trần Côn ngày 17/3/2013.

- Khai giảng lớp 5 linh hoạt từ ngày 18/3/2013 dự kiến hoàn thành chương trình 30/6/2013.

- Nghiệm thu 2 lớp 7,8 BTVH trường THCS Huỳnh Thúc kháng ngày 25/3/2013.

- Tiếp tục mở lớp 8,9 BTVH trường THCS Huỳnh Thúc Kháng.

- Tham gia Giải bóng đá Mini tiểu học cấp tỉnh Sở Giáo dục&Đào tạo tổ chức từ ngày 22/3/2013 đến 26/03/2013.

- Kiểm tra các lớp BTVH ban đêm lớp tiểu học linh hoạt Đặng Trần Côn.

5. Công tác thanh tra:

Thanh tra toàn diện kết hợp thanh tra chuyên đề trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TH Nguyễn Hữu Cảnh, TH Nguyễn Viết Xuân, MNTT Thiên Nga và MN Tuổi thơ.

            6. Công tác tổ chức cán bộ:

- Hoàn thành xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hoàn thành Điều chỉnh bổ sung Quy định luân chuyển, điều chuyển CBQL, GV ngành GD&ĐT TP;

- Hoàn thành Quy hoạch phát triển GD&ĐT của Thành phố giai đoạn 2012-2020.

 

7. Công tác Kế hoạch – Tài vụ.

-Hoàn thành việc cấp dự toán kinh phí cấp bù học phí, hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ chi phí học tập (đợt 1) năm 2013 cho các trường.

-Tiếp tục nhu nhận và tổng hợp báo cáo quyết toán biên lai thu tiền và quyết toán thu chi NSNN năm 2012 của các trường trực thuộc nộp cơ quan Tài chính theo quy định.

8. Công tác khuyến học:

- Hội Khuyến học xã phường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập hội theo đúng Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

- Gửi thư cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã ủng hộ quỹ khuyến học thành phố Kon Tum năm 2012.

9. Công tác khác.

- Các trường TH Mạc Đĩnh Chi, Lê Văn Tám,THCS Phan Bội Châu, Nguyễn Khuyến, Phạm Hồng Thái, THCS Nguyễn Thị Minh Khai, THCS Trần Khánh Dư, THCS Trần Hưng Đạo, THCS Lê Lợi và THCS Nguyễn Huệ tham mưu chính quyền địa phương Kế hoạch xã hội hóa giáo dục, giai đoạn 2012-2015.

- Tham gia giải bóng đá Mini nam TH THCS cấp tỉnh từ ngày 22/03 đến 26/03/2013.

- Tổ chức Giải bóng chuyền truyền thống CBCVC toàn ngành GD TP.

- Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật quý I năm 2013.

- Nhận và cấp phát tài liệu Giáo dục địa phương cho các trường.

- Xét nâng lương quý I-2013 của ngành.

 

C. Một số điểm cần lưu ý trong công tác quản lý của Hiệu trưởng:

            1. Hiệu trưởng các trường chú ý đến tình hình học sinh nghỉ học sau Tết Nguyên đán, tập trung phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường và địa phương để có phương án tối ưu nhất vận động học sinh ra lớp.

2. Tiếp tục chú ý duy trì các lớp bổ túc ban đêm, đặc biệt chú ý đến số lượng học viên tham gia.

    (Các trường có thể tải file  đính kèm tại đây)      

 

Lê Phước Quý
File đính kèm:  Download  View   Lượt xem : 3988 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 7 khách truy cập
Trong ngày : 1693
Trong tháng : 13561
Lượt truy cập: 1925804

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3