arrow Công tác văn phòng  arrow Dự thảo - Xin ý kiến DỰ THẢO BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 3 - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 Cập nhật : 4/3/2013 3:11:19 PM Toàn ngành cơ bản đã thực hiện những nội dung công tác trong tháng 03 theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung vào những nội dung sau:

 

Dự thảo               

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG  03 - 2013

 TRIỂN KHAI  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG   04 - 2013

(Thông qua cuộc họp CBQL ngày 05/04/2013)

 

            A.  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 03 - 2012:

            I. Công tác chung :

            Toàn ngành cơ bản đã thực hiện những nội dung công tác trong tháng 03 theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung vào những nội dung sau:

            1. Tổ chức thi Olimpic Toán trên Internet cấp thành phố. Tham gia thi tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh.

            2. Kiểm tra, tư vấn công tác xây dựng thư viện đạt chuẩn tại các trường: TH Phan Đình Phùng, TH Hoàng Văn Thụ, THCS Trần Hưng Đạo, THCS Huỳnh Thúc Kháng; hỗ trợ nghiệp vụ để THCS Nguyễn Khuyến hoàn thành các tiêu chí thư viện đạt chuẩn.

            3. Các trường trong đề án xây dựng trường chuẩn tiếp nhận sách, thiết bị thư viện; các trường TH, THCS tiếp nhận sách nhà nước tài trợ cho các trường vùng núi.

            4. Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật quý I năm 2013.

            5. Tổ chức tốt Hoạt động ngoài giờ lên lớp với chủ đề "Dạy đan lát truyền thống của người Banar cho học sinh Tiểu học tại trường Đặng Trần Côn.

            II. Công tác chuyên môn :

            1. Giáo dục Mầm Non:

Nghành học MN cơ bản đã thực hiện những nội dung công tác trong tháng 03  theo kế hoạch đã đề ra, tập trung thu nhận, kiểm tra, rà soát sáng kiến kinh nghiệm, bản thuyết trình đồ dùng đồ chơi (giai đoạn 2 theo kế hoạch của Hội thi); Xét các điều kiện giáo viên tham dự Hội thi GVMNDG cấp Tỉnh.

            2. Giáo dục Tiểu học:

            - Phòng GD&ĐT tập huấn Giáo viên cốt cán các trường về Tài liệu giáo dục địa phương, các trường triển khai tập huấn cấp trường.

            - Các trường TH dạy học lớp 2-3 theo dự án Mô hình trường học mới tập huấn cấp trường Công văn 351/BGD&ĐT v/v đánh giá xếp loại học sinh theo VNEN cho CBQL và tất cả giáo viên nhà trường. Đoàn tư vấn của Sở GD&ĐT kiểm tra, dự giờ, tư vấn tại  cụm trường TH Nguyễn Viết Xuân và cụm trường TH Phan Đình Phùng.

            - Thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố. Số lượng đăng ký 93 GV. Thi SKKN đạt 92 GV, thi năng lực đạt 90 GV. Lịch thi 2 tiết dạy tự chọn và bắt buộc từ ngày 01/4 đến 12/4/2013.

            - Thi Toán ViOlympic cấp thành phố: có 125 HS tham gia. Kết quả có 39 HS đạt từ 220 điểm trở lên được công nhận. Đội tuyển đề nghị thi cấp tỉnh có 20 em (TH Nguyễn Trãi: 3 HS; TH Ngô Quyền: 6 HS; TH Mạc Đĩnh Chi: 1HS; TH Lê Hồng Phong: 3 HS; TH Hoàng văn Thụ: 3HS; TH Nguyễn Viết Xuân: 2HS, TH Trần Phú: 1HS, TH Quang Trung: 1HS).

            - Thanh tra toàn diện trường TH Nguyễn Viết Xuân từ ngày 27-29/3/2013

            - Tham gia Hội thảo "Trường học thân thiên, học sinh tích cực" cấp tỉnh. Đoàn hội thảo tỉnh đã tham quan, dự giờ tại trường TH Triệu Thị Trinh.

            - Tham gia Hội thảo-tập huấn "Tăng cường Tiếng Việt cho HSDTTS" cấp tỉnh. Đoàn đã về tham quan, dự giờ tại trường TH Lê Lợi và nghe nhà trường báo cáo. Trường TH Cao Bá Quát tham luận về dạy tiếng dân tộc cho HSDTTS.

            3. Giáo dục THCS:

            - Kết quả giải toán qua mạng Internet cho học sinh lớp 9 toàn thành phố cho 64 hoc sinh thuộc các trường THCS trực thuộc phòng GD- ĐT thành phố và các trường THSP Lý Tự Trọng, TH chuyên Nguyễn Tất Thành, PTHT Ngô Mây, qua kỳ thi các trường đặt địa điểm thi chuẩn bị tốt các phòng thi, giáo viên tham gia coi thi nghiêm túc, học sinh thi tham gia đầy đủ kết quả thi đạt 33 học sinh trong đó trường TH Chuyên 25 hs, THCS THSP Lý Tự Trọng 3hs, THCS Huỳnh Thúc Kháng 01, THCS Trần Hưng Đạo 02 hs, THCS Nguyễn Du 02 hs. Phòng GD- ĐT đã cử 05 hs các trường trực thuộc được cộng nhận đạt giải tham gia thi cấp tỉnh.       

            - 05 học sinh tham gia đội tuyển thi tiếng anh qua mạng cấp quốc gia( 01THCS Trần Hưng Đạo, 01 THCS Nguyễn Sinh Sắc, 01THCS Nguyễn Công Trứ, 01THCS Nguyễn Khuyến, 01THCS Nguyễn  Huệ ).

            - 74 học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi 8 môn lớp 9 cấp thành phố tham gia thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh ngày 16/3/2013 tại trường THCS Nguyễn Sinh Sắc trong kỳ thi học sinh tham gia đầy đủ làm bài nghiêm túc.

            - Đã tổ chức tập huấn tài liệu giáo dục địa phương cho 251 giáo viên giảng dạy 06 môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD, Địa, Mỹ Thuật, Âm nhạc. Trong thời gian tập huấn giáo viên giảng dạy các môn đã thảo luận thống nhất đưa nội dung giáo dục địa phương phân phối chương trình giảng dạy cụ thể từng bài dạy, nghiêm túc triển khai thực hiện trong từ 01/4/2013 và tổ chức bổ sung kiến thức về giáo dục địa phương trong thời trường ngày 01/4/2013 bằng các hình thức như ngoại khóa.

            - Sinh hoạt chuyên môn cum:

            + Cụm chuyên môn số I ( Trường THCS Nguyễn Huệ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du, Hàm Nghi, Lê Quý Đôn ): Dạy thao giảng chuyên đề ”Lồng ghép kỹ năng sống thông qua giờ học văn bản ;Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong giờ Vật lý; Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trờng trong giờ Sinh học”.tại trường THCS Hàm Nghi:  Tổng số: 9/10 bộ quản lí ( vắng 01 p- Cô Thảo Thanh tra THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) và 68 giáo viên.

            + Cụm chuyên môn số III ( Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Lê Đình Chinh, Phạm Hồng Thái, Trần Hưng Đạo): Dạy thao giảng chuyên đề “Một số biện pháp hữu hiệu trong việc nâng cao chất lượng HSDTTS”  tại trường THCS Lê Đình Chinh.

            + Cụm chuyên môn số IV (THCS Chu văn An, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Bội Châu): Hội thảo chuyên đề “ Nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học”dạy thể nghiệm 5 tiết. Tổng số 05 bộ quản lí (vắng 03 CBQL: HT trường THCS Pham Bội Châu; HT, PHT trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm có lý do nhà trường thanh tra toàn diện) và 69 giáo viên tham gia.

           - Nội dung chuyên đề thiết thực, phù hợp với yêu cầu dạy - học hiện nay. CBQL-GV có sự chuẩn bị về giáo án và nội dung thảo luận sôi nổi, trọng tâm, tích cực bàn bạc tham gia đề xuất ý kiến, sự tiếp nhận thông tin, góp ý trên tinh thần xây dựng, học hỏi cùng nhau nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Thống nhất vận dụng chuyên đề trong các đơn vị, tùy theo đặc điểm tình hình và đối tượng học sinh của mỗi trường

            - Thanh tra toàn diện nhà trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

            4. Giáo dục thường xuyên, PCDG:

            - Nghiệm thu lớp 4 linh hoạt trường tiểu học Đặng Trần Côn vào ngày 17/3/2013.

            - Tiếp tục mở lớp 5 linh hoạt từ ngày 18/3/2013 dự kiến hoàn thành chương trình 30/6/2013.

            - Nghiệm thu 2 lớp 7,8 BTVH trường THCS Huỳnh Thúc kháng vào ngày 25/3/2013.

            - Nghiệm thu 2 lớp 9 BTVH trường THCS Phan Bội Châu.

            - Kiểm tra kỹ thuật PCGD MNTNT 9 xã phường trong lộ trình chuẩn bị kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD MNTNT tháng 4 năm 2013.

            5. Công tác thanh tra:

Thanh tra toàn diện kết hợp thanh tra chuyên đề trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TH Nguyễn Viết Xuân và MNTT Thiên Nga.

           6. Công tác tổ chức cán bộ:

           - Hoàn thành xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập.

           - Tham mưu phân công công tác cho giáo viên, nhân viên trúng tuyển viên chức ngành GD&ĐT TP năm học 2012-2013.

           - Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp năm học 2013-2014.

          7. Công tác Kế hoạch – Tài vụ:

           - Hoàn thành việc cấp dự toán kinh phí cấp bù học phí, hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ chi phí học tập (đợt 1) năm 2013 cho các trường.

            - Hoàn thành quyết toán thu, chi NSNN năm 2012 của ngành (các trường MN, TH trực thuộc) nộp cơ quan Tài chính theo quy định.

            - Tham gia công tác thanh tra trường học theo kế hoạch thanh tra.

            8. Công tác khuyến học:

            - Hội Khuyến học xã phường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập hội theo đúng Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

            - Phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum trao 2 suất quà (mỗi suất 01 chiếc xe đạp, 01áo ấm và 10 kg gạo) cho 2 học sinh nghèo hiếu học tại trường THCS Lê Quý Đôn - xã KRoong do tổ chức DFRO Canada tài trợ trị giá 6.720.000đ.

            - Hội Khuyến học thành phố phối hợp Ban Dân vận Thành ủy vận động xây dựng quỹ khuyến học thành phố Kon Tum năm 2013 với số tiền 16.000.000đ.

            - Gửi thư cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã ủng hộ quỹ khuyến học thành phố Kon Tum năm 2012.

           9. Công tác khác:

            - Thành lập và tập luyện  đội bóng đá Mini tiểu học tham gia giải bóng đá Mini tiểu học cấp tỉnh.

            - Tổ chức giải bóng chuyền Nam nữ CCVC- LĐ năm 2013.

            - Nhận và cấp phát, quyết toán kinh phí mua tài liệu Giáo dục địa phương cho các trường.

            - Xét nâng lương quý I-2013 của ngành.

* Tồn tại: Các trường THCS Nguyễn Huệ và Phan Bội Châu chưa tham mưu xã, phường ban hành Kế hoạch xã hội hóa giáo dục, giai đoạn 2012-2015.

B. KẾ HOẠCH THÁNG 04 - 2013

            I. Công tác chung :

            1. Toàn ngành sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2013).

            2. Toàn ngành tập trung nhiều biện pháp khả thi để thực hiện chương trình năm học theo quy định, nâng cao chất lượng dạy học cho các đối tượng học sinh , nhất là học sinh DTTS để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho kỳ thi cuối năm học và xét tốt nghiệp THCS lớp 9.

            3. Đề nghị Sở GD&ĐT kiểm tra thư viện đạt chuẩn quốc gia trường THCS Nguyễn Huệ, THCS Nguyễn Khuyến, TH phan Đình Phùng (mức độ 2), TH Hoàng Văn Thụ (mức độ 2)

            4. Tham gia thi Tiếng Anh qua mạng cấp toàn quốc, thi giải toán qua mạng cấp tỉnh.

            5. Phối hợp với Thành đoàn tổ chức kiểm tra công tác Đội năm học 2012-2013.

            6. Hoàn thành thủ tục đề nghị Sở G&ĐT kiểm tra công nhận thư viện đạt chuẩn năm 2013.

            7. Tiếp tục góp ý dự thảo Hiến pháp.

           II. Công tác chuyên môn:

          1. Giáo dục Mầm Non

           - Tiếp tục chỉ đạo các trường MN trực thuộc đầu tư chuyên môn cho Giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non cấp tỉnh (bắt đầu từ 29/03).

           - Kiểm tra công tác PCGD MN TNT trên 14 đơn vị xã, phường (5 + 9).

           - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại một số trường, nhóm, lớp MN.

           - Báo cáo 4 năm thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non mới.

           - Các trường báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá theo phụ lục 2 nộp về phòng trước ngày 12/4 theo công văn số 708/GD&ĐT-GDMN ngày 27/12/2012, chuyên môn tổng hợp nộp phòng khảo thí  Sở GD&ĐT.

           - Triển khai và thực hiện công tác xét các điều kiện thi đua cuối năm học 2012 -2013. (thu nhận SKKN, ĐDDH của Giáo viên để Hội đồng khoa học chấm và công nhận)

           - Các Cụm tiếp tục tổ chức SHCM tháng 04 theo kế hoạch

          2. Giáo dục Tiểu học

           - Tiếp tục Hội thi giáo viên dạy giỏi (thi 2 tiết dạy) và hoàn thành hội thi..

           - Sở GD&ĐT Kon Tum tổ chức khảo sát chất lượng học sinh giữa học kỳ 2  năm học 2012-2013. Yêu cầu các trường tổ chức ôn tập và chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để việc khảo sát đạt kết quả tốt.

          3. Giáo dục THCS

           - Tổ chức thi học sinh giỏi lớp 7 và 8 cấp thành phố.

           - Hướng dẫn các trường xét tốt nghiệp học sinh lớp 9 năm học 2012-2013.

           - 06 trường đã tham gia khảo sát giữa HKI chuẩn bị Sở GD – ĐT sẽ khảo sát giữa  học kỳ II.

           - Các trường tiếp tục dạy và danh thời gian ôn tập học kỳ II cho học sinh.

          4. Giáo dục thường xuyên, PCDG.

           - Tham mưu với UBND thành phố ra quyết định xét công nhận tốt nghiệp BT THCS trường THCS Phan Bội Châu.

           - Tham mưu với UBND thành phố ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD MNTNT 9 đơn vị xã phường trong lộ trình.( phường Thắng Lợi, Trường Chinh, Trần Hưng Đạo, Ngô Mây, Thống Nhất, xã Đoàn Kết, Đăk BLà, Vinh Quang, Đăk Cấm)

           -  Tiếp tục mở lớp 8,9 BTVH trường THCS Huỳnh Thúc Kháng.

           - Kiểm tra các lớp BTVH ban đêm và lớp tiểu học linh hoạt trường TH Đặng Trần Côn

           5. Công tác thanh tra:

           - Thanh tra toàn diện kết hợp thanh tra chuyên đề trường MN Tuổi thơ.

           - Thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên.

           - Thanh tra chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học ở các trường MN, TH, THCS.

           6. Công tác tổ chức cán bộ:

           - Hoàn thành kế hoạch phát triển trường lớp, học sinh; kế hoạch tuyển sinh học sinh năm học 2013-2014 trình UND thành phố phê duyệt.

           - Hoàn thành Điều chỉnh bổ sung Quy định luân chuyển, điều chuyển CBQL, GV ngành GD&ĐT TP.

           - Hoàn thành hồ sơ bổ nhiệm CBQL bổ sung năm học 2012-2013.

           7. Công tác Kế hoạch – Tài vụ.

           Tập trung Thẩm tra quyết toán NSNN năm 2012 các trường MN, TH trực thuộc.

           8. Công tác khuyến học:

           - Phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học do UBMTTQVN Tỉnh tặng nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

           - Phối hợp Quỹ khuyến học Báo Kon Tum” trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó do công ty bảo hiểm nhân thọ Pudental tài trợ.

           9. Công tác khác.

           - Các trường THCS Phan Bội Châu và THCS Nguyễn Huệ tham mưu chính quyền địa phương Kế hoạch xã hội hóa giáo dục, giai đoạn 2012-2015.

           - Tổ chức tổng hợp tình hình Y tế trường học năm học 2011-2012 và 2012-2013 theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

           C. Một số điểm cần lưu ý trong công tác quản lý của Hiệu trưởng:

           1. Hiệu trưởng các trường chú ý xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn về trường chuẩn quốc gia. Hiệu trưởng các trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia phải tiếp tục duy trì và phát huy các tiêu chuẩn theo quy định tránh tình trạng sau khi công nhận thì không duy trì và phát huy các tiêu chuẩn đã đạt, để tình trạng mất chuẩn sau thời gian ngắn.

           2. Dựa trên tình hình thực tế của đơn vị mình, Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp sao cho phù hợp, chú trọng đến việc tuyển số học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn trong hồ sơ phổ cấp tại địa phương. 

           3. Hiệu trưởng các trường tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn trong tháng 4: Kiểm tra, rà soát lại việc thực hiện chương trình theo quy định; việc tổ chức chấm chữa bài cho học sinh; việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, học sinh DTTS; việc chuẩn bị cho xét tốt nghiệp HS lớp 9 và hoàn thành chương trình tiểu học của học sinh lớp 5...Trên cơ sở đối chiếu với các chỉ tiêu của nhà trường, của đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với HS DTTS nhằm hoàn thành năm học với chất lượng tốt nhất.

           4. Các trường xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp đến năm 2015 và hướng đến năm 2020 để đề xuất việc đầu tư xây dựng CSVC cho phù hợp kịp thời, tránh tình trạng tự phát, bị động vì thiếu trách nhiệm của người lãnh đạo.

           5. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức nhà giáo cho đội ngũ CBGVNV trong nhà trường, phát huy tính tự giác, tự chịu trách nhiệm cá nhân trong công tác dạy học và giáo dục của từng cá nhân; Xây dựng tình thần đoàn kết, lòng tự trọng nghề nghiệp để phát huy tác dụng nêu gương của nhà giáo. Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS chịu trách nhiệm về những sai phạm của từng các nhân trong đội ngũ mà mình quản lý.

           6. Trong tình hình tài chính hiện nay, việc đầu tư xây dựng và sửa chữa đều phải có kế hoạch cụ thể và tính toán trước. Vì vậy yêu cầu hiệu trưởng các trường  chú ý tăng cường công tác bảo quản CSVC, tiến hành khắc phục hư hỏng ngay từ đầu, không để tình trạng hư hỏng nặng rồi chờ đề nghị lên cấp trên nhất là trong thời gian hè; đẩy mạnh công tác XHH giáo dục theo kế hoạch. Đồng thời báo cáo những hạng mục cần sửa chửa, xây dựng gấp để chuẩn bị cho năm học sau về phòng GD&ĐT chậm nhất là 15/4/2013. Phòng GD&ĐT cùng phòng TC-KH thành phố sẽ tiến hành kiểm tra và xây dựng phương án thực hiện ngay đầu tháng 5 để chủ động trong công việc. Mọi sự chậm trễ dẫn đến cản trở việc chung thì hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Lê Phước Quý
File đính kèm:  Download  View   Lượt xem : 3408 Bình luận : 0
login Đăng nhập
link Liên kết web
link Video hoạt động
link Trưng cầu ý kiến
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào ?Bình chọn Xem kết quả
Hiện có 9 khách truy cập
Trong ngày : 1695
Trong tháng : 13563
Lượt truy cập: 1925806

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Ba Đình - Thành phố Kon Tum
Điện thoại: 060.3862204
Website: www.kontumcity.edu.vn - Email: pgdkontum.kontum@moet.edu.vn

vdc3